Definitie:

Huurder: een persoon die producten van Fenna Caftan onder vergoeding wenst te gebruiken.

Reservatie: datgene wordt expliciet voor huurder apart gehouden mits huurder een schriftelijke bevestiging heeft ontvangen van Fenna Caftan 

Huursom: de huurkosten.

Borg: een bedrag dat garant staat voor de gehuurde producten maar huurder weer terugkrijgt indien gehuurde in originele staat ingeleverd is.

Aanbetaling: een bedrag van de huursom dat deels de huurovereenkomst bindend maakt. Dit bedrag is een deel van de gehele huursom. 

 

 

1. Toepasselijkheid:

1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op de verhuurovereenkomsten
1.2 Van deze voorwaarden afwijkende afspraken zijn voor Fenna Caftan slechts bindend indien deze door Fenna Caftan nadrukkelijk schriftelijk zijn bevestigd.
1.3 Het aangaan van de huur van jurken/accessoires waarbij reservering, vooruitbetaling en/of borg wordt berekend, houdt in dat de huurder de toepasselijkheid van deze verhuurvoorwaarden accepteert.

 

2. Eigendom:

2.1. De gehuurde artikelen blijven eigendom van Fenna Caftan

 

3. Aansprakelijkheid:

3.1. De huurder is te allen tijde verantwoordelijk voor gehuurde. Dit is ook het geval als een ander dan de huurder, gehuurde komt ophalen en/of afleveren.

3.2. Bij beschadiging/diefstal of verlies, is de huurder volledig aansprakelijk. 

3.3. Beschadigingen zoals o.a. vlekken door gras of henna, strijk- of brandplekken, make-up en/of etensresten, waarbij reparatie- of reinigingskosten bij komen, vallen volledig voor de huurder. Dit bedrag wordt o.a. met de borg verrekend. Indien er meer kosten zijn dan de borgsom, dan zal dit in rekening worden gebracht bij de huurder.

3.4. Indien er sprake is van diefstal of verlies, zal de volledige restwaarde in rekening worden gebracht. Hierbij wordt de borg ingenomen en zal de rest van het openstaande bedrag gefactureerd worden. Neem in geval van diefstal of verlies z.s.m. contact op met Fenna Caftan. 

 

 

4. Reserveren en aanbetaling

4.1. Bij een reservatie wordt een voorschot (aanbetaling) van €50,- (vijftig euro) berekend. Het resterende en openstaand bedrag moet op het moment van ophalen, voldaan worden/zijn. Dit kan op diverse manieren. Zie hiervoor onze FAQ: betalingen.

4.2. Het voorschot/aanbetaling wordt volledig terugbetaald in enkele gevallen. Dit zijn;

·      Minimaal 14 dagen voor aanvanghuurperiode schriftelijk via de mail gemeld bij Fenna Caftan

·      Overlijden van een directe familielid 

4.3. Het voorschot/aanbetaling wordt niet terugbetaald indien er sprake is van annulering binnen 14 dagen voorafgaand de huurperiode.

4.4. Het voorschot/aanbetaling moet binnen 2 dagen na bevestiging voldaan zijn. Hiervoor krijgt de huurder een factuur toegestuurd. Gehuurde blijft gereserveerd voor 3 dagen. Na deze 3 dagen, zal gehuurde weer beschikbaar worden gesteld door derden.

 

 

5. Ophalen:

5.1. Ophalen en terugbrengen is alleen en uitsluitend op afspraak mogelijk.  I.v.m. ruimtegebrek is het alleen mogelijk om met 2 personen tegelijk langs te komen.

5.2. Ophalen van gehuurde kan vanaf 12.00u op desbetreffende dag.

5.3. Bij het ophalen wordt een huurcontract ingevuld en ondertekend door beide partijen. Neem hiervoor onderstaande documenten mee:

·      ID, Paspoort of rijbewijs

·      Een poststuk van maximaal 1 maand oud, waarop zichtbaar het adres van huurder op vermeld staat

·      Bankpas van huurder

 

 

6. Betaling en borg

6.1 Bij verhuur worden borgkosten berekend. Dit bedraagt altijd minstens €150,- (honderdvijftig euro). In uitzonderlijke gevallen kan Fenna Caftan hiervan afwijken. Dit zal altijd vooraf kenbaar gemaakt worden en in het huurcontract opgenomen worden.

6.2. De borg moet vooraf, voordat gehuurde opgehaald wordt, voldaan worden. Dit kan vooraf via diverse betaalmogelijkheden of ter plekke op locatie (zie FAQ: betalingen).

6.3. Het resterende verhuurbedrag dient ter plekke te geschieden. 

6.4. Indien het de huurder niet mogelijk is om de borg, en/of voorschot/aanbetaling en/of huurbedrag te voldoen, dan heeft Fenna Caftan het recht om de huur te annuleren en de aanbetaling/voorschot in te houden.

6.5. De huurder krijgt de borg terug indien gehuurde in originele staat is ingeleverd.

 

7. Einde huurperiode en terugbrengen:

7.1. Terugbrengen is mogelijk tot 11.00u op aangegeven dag. 

7.2. Verhuur naar het buitenland is mogelijk. Neem hiervoor contact op met ons om de mogelijkheden te bespreken

7.3. Indien gehuurde niet voor 11.00u op aangegeven dag inlevert, dan zal er voor elke dag 50% van de daghuur bovenop de reguliere huurprijs berekend worden.

7.4. Indien het niet mogelijk is om gehuurde in te leveren i.v.m. diefstal of verlies; zie aansprakelijkheid punt 3.4.

 

 

8. Annuleren:

8.1. Annuleren is mogelijk indien de huurder dit schriftelijke doorgeeft aan Fenna Caftan via info@fennacaftan.com

8.2. Annuleren is niet altijd kosteloos. Binnen 14 dagen voorafgaand de huurperiode, zal de voorschot/aanbetaling ingehouden worden. 

8.3. Annuleren is alleen kosteloos indien; 

·      langer dan 14 dagen voorafgaand de huurperiode schriftelijk aangegeven

·      Overlijden van een directe familielid

 

9. Recht

Op deze overeenkomst is het Nederlands Recht van toepassing


Send us an e-mail to receive the rental conditions through mail